Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Levanger/Ytterøy/Okkenhaug > Dåpssamtaler
28. mai 2020
  |  Logg inn
Dåpssamtaler

Gå inn på "fanen" LIVETS GANG - > DÅP.

Presten vil ha dåpssamtale med foreldre, og gjerne faddere uken før dåpen.
Vi ønsker at dåpsbarnet er med til samtalen.
Hvis det er flere dåp samme dag, vil det bli en felles samling.
under samtalen vil det bli en enkel øving og samtale rundt det som skal skje på dåpsdagen.