25. juni 2019
  |  Logg inn
Krølletreff


Krøllekveld er en samling for 2-åringer om sauen som gikk seg vill. Vi leiter etter sauen Krølle, synger og barna vil få utdelt 2-årsbok. 

For barn som bor i Stiklestad sokn er det en samling på våren for de som er født januar  -  juni, og en samling om høsten for de som er født juli - desember. Samlingene er i Verdaløsra kapell.

Verdalsøra kapell: 26. september 2017 for barn født juli - desember 2015. Hvis dere som har barn født første halvår ikke hadde anledning til å komme på samlingen i vår, er dere hjertelig velkommen på samling nå i høst.

I Vinne og Vuku blir 2-åringene invitert til samling i kirka sammen med 3-åringer. Utdelig av bok.

I Vuku er det kveldsmat i Kjerkstuggu etter samlingen.

Våren  2017 var det Krølletreff i Vinne og Vuku.