Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 0-3 år > Krølletreff
21. november 2019
  |  Logg inn
Krølletreff


Krølletreff er en samling for 2-åringer der vi forteller om sauen som gikk seg vill. Vi leiter etter sauen Krølle, synger og barna vil få utdelt 2-årsbok. 

Våren  2019 var det Krølletreff i Vinne og Vuku.

For barn som bor i Stiklestad sokn er det en samling på våren for de som er født januar  -  juni, og en samling om høsten for de som er født juli - desember. Samlingene er i Verdaløsra kapell.

Krølletreff høsten 2019 vil bli i Verdalsøra kapell onsdag 16. oktober kl 17:00 - 18:30. Det vil bli servert kveldsmat på slutten av samlingen.

Hvis dere som har barn født første halvår ikke hadde anledning til å komme på samlingen i vår, er dere hjertelig velkommen på samling nå i høst.

Lurer du på noe så bare ta kontakt med menighetspedagog Lillian på telefon: 91834742 eller på mail: lillian.remmen.lie@sikirken.no