Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 0-3 år > Krølletreff
3. juli 2020
  |  Logg inn
Krølletreff


Krølletreff er en samling for 2-åringer der vi forteller om sauen som gikk seg vill. Vi leiter etter sauen Krølle, synger og barna vil få utdelt 2-årsbok. Etter samlingen serverer vi kveldsmat for dem som ønsker. 

Våren  2020 er det planlagt Krølletreff i Vinne 2. april og Vuku 4. mai. På grunn av fare for smitte av corona-viruset så ble disse samlingene avlyst, men alle barn som er eller blir 2 år i 2020 kan få tilsendt "Min kirkebok" for toåringer. Ta kontakt med kirkekontoret på Verdal så blir det ordnet. 

For barn som bor i Stiklestad sokn er det en samling på våren for de som er født januar  -  juni, og en samling om høsten for de som er født juli - desember. Samlingene er i Verdaløsra kapell.

Krølletreff våren 2020 var i Verdalsøra kapell mandag 3. februar. Informasjon om når det blir i høst vil bli annonsert senere på denne siden, samt det blir sendt ut invitasjon i posten til dem vi har navn på i vårt arkiv. Hvis dere som har barn født første halvår ikke hadde anledning til å komme på samlingen i vår, er dere hjertelig velkommen på samling nå i høst.

Alle 2-åringer er velkommen på Krølletreff enten de får invitasjon i posten eller ikke!

Lurer du på noe så bare ta kontakt med menighetspedagog Lillian på telefon: 91834742 eller på mail: lillian.remmen.lie@sikirken.no