Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 0-3 år > Småbarnsang
3. juli 2020
  |  Logg inn
Småbarnsang
Det vil bli gitt tilbud om småbarnssang til 3-åringer så snart vi har kapasitet til det.
3 åringer i Vuku og Vinne vil bli invitert til å delta på krølletreff sammen med 2-åringer.