21. august 2017
  |  Logg inn
Småbarnsang

Vi har ikke lenger tilbud om småbarnssang, men treåringene vil få tilsendt en cd i posten, og de blir invitert til sangstund i kirka med utdeling av bok. i Vuku og Vinne blir både 2- og 3-åringer bli invitert.

Stiklestad: Høst

Vuku: 5. april kl. 17.00. Etter samlingen spiser vi kveldsmat i Kjerkstuggu.

Vinne: 19. april kl. 17.30.