Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 0-3 år > Småbarnsang
21. november 2019
  |  Logg inn
Småbarnsang

Vi har ikke lenger tilbud om småbarnssang, men treåringene vil få tilsendt en cd i posten, og de blir invitert til sangstund i kirka med utdeling av bok. i Vuku og Vinne blir både 2- og 3-åringer bli invitert.

Stiklestad: Høst

Vuku: vår

Vinne: vår