Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 10-11 år > 5. klasse: Gudstjeneste med Bibelutdeling
3. juli 2020
  |  Logg inn
5. klasse: Gudstjeneste med Bibelutdeling
5. klassinger i Verdal vil bli invitert til gudstjenster for å motta Bibel tilpasset aldersgruppa. 
Barn som går på Stiklestad, Leksdal, Ness, og Vinne skoler vil bli invitert til gudstjenste om våren.
Barn fra Vuku, Volden, Garnes, Verdalsøra barneskole og Ørmelen skole vil bli invitert til gudstjeneste om høsten.

Vår 2015
Vinne kyrkje 18.1. 2015
Stiklestad kirke 8.2 kl. 11.00.

Høst 2015:
Vuku kyrkje: Dato ikke fastsatt.
Verdalsøra kapell: Dato ikke fastsatt. (Barn fra Verdalsøra og Ørmelen skoler)