25. juni 2019
  |  Logg inn
Utdeling av DVD-en Kirkerottene til 5-åringer
5-åringer inviteres til kirka for å få DVD-en Kirkerottene. Utdelingen er lagt
til en egen samling på ettermiddagstid. Vi blir bedre kjent i kirka og med kirkerottene Vesle og Fredo!

Stiklestad menighet:
Barn født første halvdel av året inviteres til kirka om våren, mens barn førdt andre halvår inviteres om
høsten.
Stiklestad kirke: 16.2 kl. 17.30. (Barn født 1.1.-30.6.2011)
Stiklestad kirke: utdeling om høsten, dato ikke fastsatt. (Barn født 1.7.-31.12.2011)

Vuku menighet:
Vuku kyrkje: høsten, dato ikke fastsatt.

Vinne menighet:
Vinne kyrkje: høsten, dato ikke fastsatt.

Barna får invitasjon i posten.