25. juni 2019
  |  Logg inn
Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer

4-åringene vil bli invitert til gudstjeneste med
utdeling av Min kirkebok. 
 
Utdelinger 2016
 
Stiklestad menighet:
Verdalsøra kapell: 24.4 kl. 11, barn født 1.
januar - 30. juni 2012
Verdalsøra kapell: høst,  barn født 1. juli
– 31. desember 2012
 
Vinne menighet:
Vinne kyrkje: høst
 
Vuku menighet:
Vuku kyrkje: 12. juni kl. 11.00
 
Hvis dere har gått glipp av utdelingen, kan dere
komme til kirkekontoret (Volhaugvegen 27) for å få boka, eller møte opp til en
av de andre gudstjenestene.