Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 4-5 år > Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer
21. november 2019
  |  Logg inn
Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer

4-åringene vil bli invitert til gudstjeneste med
utdeling av Min kirkebok. 
 
Utdelinger høst 2019
 
Stiklestad menighet:
Verdalsøra kapell: 24.11 kl.11:00 barn født 1. juli
– 31. desember 2015
 
Vinne menighet:
Vinne kyrkje: 13. oktober kl 11:00
 
Vuku menighet:
Vuku kyrkje: 6. oktober  kl.11.00
 
Hvis dere har gått glipp av utdelingen, kan dere
komme til kirkekontoret (Volhaugvegen 27) for å få boka, eller møte opp til en
av de andre gudstjenestene.