Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Unge > Stiklestad/Vera/Vinne/Vuku > 6-9 år > Førsteklasses, markering av skolestart
21. november 2019
  |  Logg inn
Utdeling av min kirkebok for 6-åringer

6-åringene vil bli invitert til gudstjeneste med
utdeling av Min kirkebok. 
 
Utdelinger høst 2019
 
Vinne menighet:
Vinne kyrkje: 13. oktober kl 11:00
 
Vuku menighet:
Vuku kyrkje: 6. oktober  kl.11.00
 
Hvis dere av en eller annen grunn ikke kan møte til utdelingen, kan dere
komme til kirkekontoret (Volhaugvegen 27) for å få boka, eller møte opp til en
av de andre gudstjenestene.