God påske


Når vi feirer påske, feirer vi livet. 

Her kan du lese mer om hva som skjer, og ikke skjer i påska. 

 

 

(Foto: Børge Lund. Utsikten ut over Tynestangen mot Ytterøya.) 

Også i år må vi tilpasse oss til de gjenldende smittevernreglene. Det betyr dessverre at de ordinære gudstjenestene utgår, men mange av kirkene holdes åpne i de tidsrommene det var planlagt gudstjeneste. Der blir det mulighet til samtale, å tenne lys eller bare å sitte ned. Alt innenfor de rådende smittevernsregler. 

Følg med på de ulike menighetene sine Facebook sider.

Verdal 

Okkenhaug

Levanger

Ytterøy

Alstadhaug

Ekne

Markabygda

Åsen

Frosta

I tillegg kan vi anbefale:

www.kirken.no vil det bli digitale gudstjenester:

• Palmesøndag kl 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen.
• Skjærtorsdag kl. 20.00: Gospel Church med Stavanger Gospel Company.
• Langfredag kl. 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen
• Påskeaften kl. 23.00: Påskenattsmesse fra Oslo domkirke
• 1. påskedag kl. 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen

Gudstjenester på NRK:
• Palmesøndag kl. 17.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger
• Langfredag kl. 11.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger
• 1. påskedag kl. 11.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger
• 2. påskedag kl. 11.00: Gudstjenestepå radio fra Nordlandet kirke i Stavanger

På kirken sin Facebook side: 

• Palmesøndag kl. 09.00: Samlingsstund for de minste
• 1. påskedag kl. 09.00: Samlingsstund for de minste
• 1. påskedag kl. 20.00: Påskekonsert med kjente påskesalmer, lovsang og nyskrevne sanger. Medv: Leif Ingvald Skaug, David André Østby, Anita Nymoen Gjerlaug og Svein Skulstad.
• Andakter mandag, tirsdag, onsdag og lørdag kl. 12.00
• Ord for natten hver dag kl. 22.00

RIKTIG GOD PÅSKE!

Tilbake