Feste av grav


 


Ved overdragelse av festeforhold for en grav, kan dette skjema fylles ut.
Ved oppsigelse av festeavtale, kan dette skjema fylles ut.

Tilbake