Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Leiropplegg konfirmanter 2024

Her finner du mer informasjon om hva de ulike leiroppleggene går ut på.

Les mer

Konfirmantopplegg 2024

Her finner du mer informasjon om hva de ulike konfirmantoppleggene går ut på.

Les mer

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Alstadhaug kirke

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Alstadhaug kirke torsdag 1. juni. Med på omvisningen var også ordfører Anita Ravlo Sand, pr...

Les mer

Ferieklubb Verdal 2023

Bli med på ferieklubb!

Les mer