Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Sommerjobb kirkegårder Levanger og Verdal

Arbeidet består av gressklipping med plenmaskin/traktorklipper, stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid på kirkegå...

Les mer

Trosopplæringstiltak i Verdal våren 2024

I vår gjennomfører vi både påskeverksted og "Aldri alene" for elever på 5.-7. trinn i Verdal. Klikk på saken for mer informasjon og påmeldi...

Les mer

Aldri alene - samlinger for tweens

I vår vil vi for første gang prøve å invitere barn i 5.-7. klasse til fem «Aldri alene»-samlinger på Verdalsøra kapell rett etter skoletid,...

Les mer

Påskeverksted fredag 8. mars

Påskeverksted på planleggingsdagen 8. mars er et tilbud til barn i 5.-7. klasse i Verdal.

Les mer