Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Innvielseskonster av Olavsorgelet

Innvielseskonsert av Olavsorgelet i Verdalsøra kapell søndag 28. juli, kl.16:00

Les mer

Innvielsesgudstjeneste

Søndag 21. juli kl. 18.00 inviterer vi til gudstjeneste med innvielse av det nye orgelet i Verdalsøra kapell. Velkommen!

Les mer

Olsokdagene 24. - 29. juli 2024

Årets program for Olsokdagene 2024  

Les mer

Verdisamtale i Logtun kirke 25. juni

Med historie i bagasjen og blikket mot framtida – lover, verdier og veien framover

Les mer