Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.
 

Juleverksted på Verdal 2022

Onsdag 30. november kl. 09-15 inviterer vi til juleverksted for 6. og 7. klasse.

Les mer

 

Ferieklubb Verdal 2022

Er du født i 2014 eller 2015 og bosatt i Verdal? Da vil vi ønske deg velkommen på Ferieklubben!

Les mer

 

Hurra – det ble tur!

30 ungdommer fra Skogn har dette året vært med på Ungdoms Alpha. Dette er et tilbud fra kirken til de som går i 10. klasse. 

Les mer

 

Babysang Levanger

Samlingen 15.11 går ut. Velkommen tilbake neste mandag.     

Les mer