Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Sommerjobb kirkegårder Levanger og Verdal 2023

Arbeidet består av gressklipping med plenmaskin/traktorklipper, stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid på kirk...

Les mer

Invitasjon til kurset "God å snakke med" torsdag 9. mars kl. 18-20

Vanlige utfordringer i hverdagen gjør at mange av menneskene rundt oss trenger en god samtale. Kurset “God å snakke med” gir konkrete råd o...

Les mer

365 dagers motstand – Sammen for Ukraina

Over hele landet vil lokale grupper arrangere ulike typer markeringer av at det er ett år siden Russland invaderte Ukraina. En gruppe Ukrai...

Les mer

Bytte av IKT-leverandør

Fra 15. til 16. februar bytter vi leverandør av datalinjer og e-post. Det kan ta noe tid før e-postkontoene blir overført, så om noe haster...

Les mer