Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.
Driftsbygning Alstadhaug, Levanger

Ledig stilling kirketjener/driftsoperatør

Kirketjener/driftsoperatør fast 150 % (100% + 50%)   Det er ledig fast to faste stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider i Sør-Inn...

Les mer
Levanger kirke tegnet av Anne Grete Kjølsvik

Menighetspedagoger i Levanger og Frosta. To faste stillinger, totalt 130%.

Vi har to ledige faste stillinger i Frosta og Levanger som menighetspedagoger. 50% Frosta/ Åsen med kontorsted Frosta, og 80% med kontorste...

Les mer

Tilbud til 6- og 7-åringer i Verdal våren 2024

Til deg som snart er 6 eller 7 år. Vi vil invitere deg to ganger til kirka i vår, kommer du?

Les mer

Orgel Verdalsøra kapell

Verdalsøra kapell har nå overtatt orgelet fra Akershus slottskirke.

Les mer