Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Juleandakt Nidaros

«Det finnes en dyrebar rose» Ei julehelsing for menighetsblada i Nidaros 2023 Av biskop og preses Olav Fykse Tveit Her kan d...

Les mer

Hva skjer i desember?

Velkommen til kirka! Mer informasjon om hva som skjer finner dere på www.skjerikirken.no  eller ved å søke etter din kirke på www.ki...

Les mer

Messe for verdighet

Messe for verdighet søndag 26. november kl. 17.00 i Frosta kirke.

Les mer

Ny rolle

Jann Karlsen ble i dag presentert for Levanger menighet i en ny rolle. Jann har fått fullmakt av biskopen til å forrette gudstjenester med ...

Les mer