Trosopplæring


Størst av ALT er barnet, trosopplæring i Sør- Innherad.

  • Trosopplæring er en del av kirkens virksomhet.
  • Din lokale kirke ønsker å bidra til at barn og unge lærer å kjenne kirken og troen.
  • Trosopplæring tilbys barn og unge fra 0 til 18 år.
  • Alle er velkomne til trosopplæring i kirka.
  • Kirkens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i trosopplæringen.
  • Kirken inviterer til ulike arrangement som er tilrettelagt ut fra alder og lokal tilpasning.
  • Metodene for lek, læring og danning varierer, utvikles og fornyes.

Resultat kirkevalget 2023

Her er oversikt over de nyvalgte rådene. Informasjon om hvem som er ledere for de ulike rådene blir lagt ut etter hvert som de nye rådene k...

Les mer

Konfirmanter i Frosta 2023/24

Her finner du aktuell informasjon gjennom konfirmantåret

Les mer

Konfirmanter i Åsen 2023/24

Her finner du aktuell informasjon gjennom konfirmantåret

Les mer

Kart med gravfelt

Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer