Resultat kirkevalget 2023


Her er oversikt over de nyvalgte rådene. Informasjon om hvem som er ledere for de ulike rådene blir lagt ut etter hvert som de nye rådene konstituerer seg i løpet av oktober.  Flere detaljer kan du finne på www.kirkevalget.no  

Les mer
 

Resultat kirkevalget 2023


Her er oversikt over de nyvalgte rådene. Informasjon om hvem som er ledere for de ulike rådene blir lagt ut etter hvert som de nye rådene konstituerer seg i løpet av oktober.  Flere detaljer kan du finne på www.kirkevalget.no  

Les mer

Kart med gravfelt


Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer
 

Kart med gravfelt


Her finner du kart over kirkegårdene i Frosta, Levanger og Verdal.   

Les mer

Hva skjer i sommer?


Velkommen til kirka! Mer informasjon om hva som skjer finner dere på www.skjerikirken.no  eller ved å søke etter din kirke på www.kirken.no  Vi nærmer oss Olsok. Også i år er det et tettpakket program. Det finner dere på www.stiklestad.no

Les mer
 

Hva skjer i sommer?


Velkommen til kirka! Mer informasjon om hva som skjer finner dere på www.skjerikirken.no  eller ved å søke etter din kirke på www.kirken.no  Vi nærmer oss Olsok. Også i år er det et tettpakket program. Det finner dere på www.stiklestad.no

Les mer

Spennende stilling som sokneprest i Stikestad

Er du nyutdannet prest, eller prest som leter etter ny jobb? Da kan kanskje denne stillingen som sokneprest i Stiklestad sokn være en mulig...

Les mer

Vår egen Petter Smart

Godt å ha en oppfinnsom og nevenyttig kirketjerner når budsjettene ikke gir rom for kostbart spesialutstyr.  Frostingen har væ...

Les mer

Alterbilde Levanger kirke

En beskrivelse av ide og symbolbruk. Alterbildet ble ferdigstilt mars 2014. Bildet er laget av glasskunstneren Bård Sagfjæra...

Les mer

Tilkallingsvikar

Har du lyst til å jobbe med barn og unge i kirken? Vi trenger flere tilkallingsvikarer som kan bidra ved fravær og når vi trenger ekstra be...

Les mer