Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Alstadhaug kirke


Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Alstadhaug kirke torsdag 1. juni. Med på omvisningen var også ordfører Anita Ravlo Sand, prost Christine Waanders, leder av kirkelig fellesråd Jann Karlsen, leder av Alstadhaug Menighetsråd Steinar Mikalsen,...

Les mer
 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Alstadhaug kirke


Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Alstadhaug kirke torsdag 1. juni. Med på omvisningen var også ordfører Anita Ravlo Sand, prost Christine Waanders, leder av kirkelig fellesråd Jann Karlsen, leder av Alstadhaug Menighetsråd Steinar Mikalsen,...

Les mer

Ferieklubb Verdal 2023


Bli med på ferieklubb!

Les mer
 

Ferieklubb Verdal 2023


Bli med på ferieklubb!

Les mer

Ledig vikariat


Det er ledig 50 % vikariat som menighetspedagog i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med hovedarbeidssted Levanger menighet i perioden 01.09.2023 - 30.06.2024.

Les mer
 

Ledig vikariat


Det er ledig 50 % vikariat som menighetspedagog i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med hovedarbeidssted Levanger menighet i perioden 01.09.2023 - 30.06.2024.

Les mer

Årets konfirmanter i Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Her er oversikt over tidspunkt for årets konfirmasjoner. Navn på konfirmantene er presentert under hvert sokn. Klikk på navnet til den aktu...

Les mer

Sommerjobb kirkegårder Levanger og Verdal 2023

Arbeidet består av gressklipping med plenmaskin/traktorklipper, stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid på kirk...

Les mer

Vår egen Petter Smart

Godt å ha en oppfinnsom og nevenyttig kirketjerner når budsjettene ikke gir rom for kostbart spesialutstyr.  Frostingen har væ...

Les mer

Alterbilde Levanger kirke

En beskrivelse av ide og symbolbruk. Alterbildet ble ferdigstilt mars 2014. Bildet er laget av glasskunstneren Bård Sagfjæra...

Les mer