Kontaktinformasjon


Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Adresse: Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger - se kart
Telefon:
740 75 280
Epost:
post@sikirken.no

Gravferdsvakt: 982 45 333

Org.nr: 911 951 339

Åpningstider: Tirsdag - Fredag 10.30 - 14.00

Kontorfullmektig

Margit Hjelen Aarstad

98245324

Send e-post

Sokneprest

Gaute Aune Aurdal

93615876

Send e-post

Sokneprest

Kristin Mørreaunet Bentzen

98245347

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Verdal

Bjørnar Berg

982 45 328

Send e-post

Menighetspedagog

Julie Stavran Berg

48999109

Send e-post

Kantor

Ola Ludvik Bosnes

98245309

Send e-post

Kantor

Wout Bosschaart

98245334

Send e-post

Prost i Stiklestad prosti

Gustav Danielsen

48214141

Send e-post

Diakoniarbeider

Birgitte Svegaard Dillan

98245323

Send e-post

Diakoniarbeider

Elisabeth Dios

98245314

Send e-post

Menighetspedagog

Marianne Eiternes

98245307

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Verdal

Per Fremo

98245311

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Frosta

Selmar Greistad

40647901

Send e-post

Prostiprest

Arne Robert Groven

97143033

Send e-post

Menighetarbeider

Oddny Furunes Gumaer

90401217

Send e-post

Drifts- og administrasjonsleder

Roar Husby

97976161

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdarbeider i Verdal

Anne Høknes

98245319

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Ytterøy

Stian Johannessen

98253085

Send e-post

Kateket i Verdal

Siv Lillian Jørgensen

98245325

Send e-post

Sokneprest

Janne Grete Jørstad

94822237

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Alstadhaug

Ole Ronny Jørstad

98245326

Send e-post

Menighetspedagog

Anne Grete Kjølsvik

92899162

Send e-post

Diakoniarbeider

Stian Berland Kjølsvik

98245338

Send e-post

Kontorsekretær

Line Kristine Jegtvolden Kvam

98245332

Send e-post

Kirkeverge / Daglig leder

Børge Lund

98245304

Send e-post

Diakon

Rønnaug Torland Løvrød

98245312

Send e-post

Sokneprest

Rune Prestrud Mahlum

98245327

Send e-post

Organist

Hans Melhus

98245341

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Levanger

Gudrun Barland Moe

98245305

Send e-post

Organist

Odd Halvor Moen

92242324

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Levanger og Okkkenhaug

Joar Munkeby

98245302

Send e-post

Kantor

Erling Neergård

98245315

Send e-post

Diakoniarbeider

Ingrid Fossan Norum

98245337

Send e-post

Menighetspedagog

Anna Marie Skei Nydal

95243916

Send e-post

Menighetspedagog

Helga Mathea Pettersen Nøst

99500677

Send e-post

Organist

Gudlaug Reinaas

98245308

Send e-post

Menighetspedagog

Torunn Elisabeth Skjæran

47013776

Send e-post

Seniorrådgiver

Olav Skogen

95100680

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Ekne og Markabygda

Kent Gunnar Berg Solli

92259082

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Åsen

Henning Vik

98245303

Send e-post

Sokneprest

Christine Waanders

45503684

Send e-post

Vises på nettsiden

Martin Brenne Wigtil

93002448

Send e-post

Gravferdskoordinator

Terje Winje

98245306

Send e-post

Kontorsekretær

Solgunn Øyen

98245331

Send e-post