Velkommen som konfirmant i kirken!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?

 
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.
 

Hva med meg som ikke er døpt?

 
For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en egen seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare babyer som blir døpt.

Område Frosta-Åsen

 

Frosta 2025:

Lørdag 31. mai og eventuelt søndag 1. juni
 
Påmelding åpen!
 

Åsen 2025:

Lørdag 7. juni
 
Påmelding åpen!

Område Skogn

 
Informasjonsbrosjyre er sendt i posten til alle våre medlemmer født i 2010 som er bosatt i soknene Alstadhaug, Markabygda og Ekne.
 
Påmelding åpen!
 

Alstadhaug 2025:

Lørdag 31. mai 
Søndag 1. juni
Lørdag 7. juni
 

Markabygda 2025:

Torsdag 29. mai
 

Ekne 2025:

Søndag 8. juni

Område Levanger

 
Informasjonsbrosjyre er sendt i posten til alle våre medlemmer født i 2010 som er bosatt i soknene Levanger, Okkenhaug og Ytterøy.
 
Påmelding åpen!
 

Levanger 2025:

Lørdag 3. mai
Søndag 4. mai
Lørdag 10. mai
Søndag 11. mai
 

Okkenhaug 2025:

Søndag 25. mai
 

Ytterøy 2025:

Søndag 8. juni

Område Verdal

 
Informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre/foresatte i Verdal:
 
Mandag 3. juni kl.18 i Stiklestad kirke
Tirsdag 4. juni kl.18 i Vinne kyrkje
Tirsdag 4. juni kl.20 i Vuku kyrkje
Tirsdag 11. juni kl. 18 i Verdalsøra kapell for alle de som ikke har anledning 3./4. juni
 
Det er lov å velge å komme på informasjonsmøte i en annen kirke enn den en sokner til, om det passer bedre.
 
Her finner du informasjonsskrivet som er sendt i posten til alle våre medlemmer født i 2010 som er bosatt i soknene Vera og Vuku, Vinne og Stiklestad.
 
Påmelding åpner 12. juni!
 

Stiklestad 2025:

Lørdag 3. mai
Søndag 4. mai
Lørdag 10. mai
Søndag 11. mai
 

Vinne 2025:

Lørdag 24. mai eller søndag 25. mai
 

Vuku 2025:

Lørdag 31. mai eller søndag 1. juni
 

Vera 2025:

Etter avtale