Velkommen som konfirmant i kirken!

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og andre mennesker.Hva er konfirmasjon?

I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.


Hva med meg som ikke er døpt?

For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en egen seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare babyer som blir døpt.
 


Alstadhaug 2025:

Lørdag 31. mai 

Søndag 1. juni

Lørdag 7. juni

Påmelding åpner i slutten av mai!

 


Ekne 2025:

Dato ikke fastsatt - kommer snart!

Påmelding åpner i slutten av mai!

 


Frosta 2025:

Lørdag 31. mai og eventuelt søndag 1. juni

Påmelding åpen!

 


Levanger 2025:

Lørdag 3. mai

Søndag 4. mai

Lørdag 10. mai

Søndag 11. mai

Påmelding åpner i slutten av mai!

 


Markabygda 2025:

Torsdag 29. mai

Påmelding åpner i slutten av mai!

 


Okkenhaug 2025:

Dato ikke fastsatt - kommer snart!

Påmelding åpner i slutten av mai!

 


Verdal 2025:

 

Informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre/foresatte i Verdal:

Mandag 3. juni kl.18 i Stiklestad kirke

Tirsdag 4. juni kl.18 i Vinne kyrkje

Tirsdag 4. juni kl.20 i Vuku kyrkje

Tirsdag 11. juni kl. 18 i Verdalsøra kapell for alle de som ikke har anledning 3./4. juni

Det er lov å velge å komme på informasjonsmøte i en annen kirke enn den en sokner til, om det passer bedre

 

Stiklestad 2025:

Lørdag 3. mai

Søndag 4. mai

Lørdag 10. mai

Søndag 11. mai

 

Vinne 2025:

Lørdag 24. mai eller søndag 25. mai

 

Vuku 2025:

Lørdag 31. mai eller søndag 1. juni

 

Vera 2025:

Etter avtale

 

Påmelding åpner 12. juni!

 


Ytterøy 2025:

Dato ikke fastsatt - kommer snart!

Påmelding åpner i slutten av mai!


Åsen 2025:

Lørdag 7. juni

Påmelding åpen!