Drifts- og administrasjonsleder. Stilling ledig


 

Sør-Innherad kirkelige fellesråd (www.sikirken.no) omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av det nye Stiklestad prosti.

Drifts- og administrasjonsleder

Det er ledig fast 100 % stilling som drifts- og administrasjonsleder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Drifts- og administrasjonsleder er stedfortreder for kirkevergen og har ledelses- og personalansvar for ca. 10 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere. Det er 14 kirkebygg og 15 gravplasser innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Drifts- og administrasjonsleder er en del av ledergruppen, og leder den administrative staben sammen med kirkevergen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av driftsavdelingen med personalansvar for kirketjenerne/kirkegårdsarbeiderne, herunder utarbeide arbeidsplaner.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av alle kirker og kirkegårder samt øvrige bygg i hele fellesrådets område.
 • Utarbeide planer og sørge for at det gjennomføres vedlikehold på alle kirker og kirkegårder.
 • Bistå kirkevergen med underlag for budsjett og økonomiplaner.
 • Bistå med utvikling av gode administrative rutiner.

Kvalifikasjoner:

 • Du bør ha relevant utdanning, helst på høgskole-/universitetsnivå.
 • Gode IT-kunnskaper
 • Vi ønsker at du har erfaring ledelse av prosjekter, gjerne relatert til bygningsforvaltning.
 • Du bør ha erfaring med økonomi- og personalledelse.

Vi søker en person som:

 • Ønsker å være en tydelig leder innenfor Den norske kirke.
 • Klarer å peke på de viktigste oppgavene og utfordringene innenfor bygningsforvaltning og gravplassforvaltning, og har evne til å gjennomføre nødvendige tiltak.
 • Viser stort personlig initiativ, men som også evner å ta styringssignaler fra både kirkeverge og føringer som legges gjennom vedtak i Fellesrådet.
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Har førerkort og kan disponere bil.

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

For stillingen gjelder:

Lønn etter avtale innenfor rammene av avtaleverket for kirkelig sektor (KAs avtaleområde). Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen.

Kontaktperson: Kirkeverge Børge Lund tlf. 982 45 304.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
Søk elektronisk på via webcruiter

Tilbake