Andakt uke 4


«Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!» Rom 10,15

 

«Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!» Rom 10,15

Ord betyr noe!

6. januar satte jeg meg ned for å se kveldsnytt kl 21, og ble rystet over det jeg så. At kongressen i USA ble stormet.

Det jeg synes var noe av det verste med det hele, var at daværende president lot være å si noe. Lot være å stoppe mobben. Og da han først sa noe, var det svake ord.

Det var skremmende, og for mange amerikanere ble det nok. Nok av denne mannen. De vendte ham ryggen.

Ord betyr noe!

Så den 20. januar. En ung og frimodig dikter, Amanda Gorman, står frem på innsettelsen av den nye presidenten, og fremfører et dikt fult av fremtidstro, drømmer, kjærlighet og håp. Om at det gode må vinne frem, om å stå sammen. Avslutningen på talen hennes kommer til å bli stående:

«For det er alltid lys, hvis vi bare er modig nok til å se det. Hvis vi bare er modig nok til å være det.»

Ord betyr noe!

Det vet den som har opplevd mobbing. Gjentatt kritikk.
Det vet den som ikke fikk invitasjon til festen. Ordene som manglet. De betyr noe.

I Johannesevangeliets første kapittel kan vi lese om hvordan Ordet tok bolig iblant oss mennesker, da Jesus ble født. «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Jesus forkynte om Guds rike der han gikk. Ikke bare gjennom det han sa, men også gjennom den han var. Der Jesus vandra omkring kunne man merke det. At Guds rike var kommet nær. De merket godhet, rettferdighet, fred, glede, kjærlighet, barmhjertighet. Guds rike iblant oss.

Før Jesus ble tatt opp til himmelen gav han disiplene sine i oppdrag å gå ut for å gjøre alle folkeslag til sine disipler. Og han sa han skulle være med. For det må nemlig Jesus hvis mennesker skal komme til tro. Vi kan fortelle og forkynne, gjøre godt og peke på Jesus, men Gud er den som gir vekst. «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.» (Mark 4, 26-27)

Ord betyr noe! Men Gud er den som gir vekst.

Vi har nettopp feiret såmannssøndag. I mange år har denne søndagen også vært feiret som Bibeldagen med innsamling til et internasjonalt misjonsprosjekt, via Bibelselskapet. Mange mennesker i verden ønsker seg en bibel, men har den ikke tilgjengelig. Det kan være forskjellige grunner til det. Det kan handle om språk, økonomi eller politikk. I år går innsamlingen til bibelarbeidet på Cuba. På Cuba har det de siste 20 årene vært stor vekst i de kristne kirkene. Og de fortsetter å vokse. Bokhandlere på Cuba selger ikke bibler. De eneste som har lov til å distribuere bibler på Cuba er Bibelselskapet, når de importerer dem som gaver fra utlandet. I år er målet til Bibelselskapet å kunne gi 5000 kurver med bibler. I Cuba bor nemlig ofte tre generasjoner under samme tak. I kurven vil det ligge bibler tilpasset ulike aldere. Til sammen vil det bli gitt ut 30 000 bibler.

Les mer om dette prosjektet på: https://bibel.no/bibelgaven/bibeldagen/om-bibeldagen

Ord betyr noe! «Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!» Rom 10,15

Vi ber:

Takk, Gud, for at du sendte Jesus til jorda, sånn at vi skjønte mer av hvem du er.

Takk, Jesus, for at du vil bruke oss i din tjeneste med å spre godt budskap.

Takk, hellige Ånd, for at det er Du som skaper tro, og at vi får hvile i Guds nåde.

Amen!

Kristin Mørreaunet Bentzen - prest Frosta og Åsen menighet. 

 

 

Tilbake