Andakt uke 5


«Deg å få skode er sæla å nå,

Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;

ver du for tanken min dyraste skatt,

ljoset som strålar ved dag og ved natt!»

 

Kristi Forklarelsesdag

7. februar 2021

Markus ev. 9, 2

Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.

Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.

Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.

 

BETRAKTNING

Høydepunkt i livet.

Vi har alle på et eller flere tidspunkt i livet hatt opplevelser om har avgjørende betydning for veien videre i livet. Det kan ha vært:

  • første gang vi klarte en nesten umulig oppgave eller stykke arbeid
  • den ene turen til et sted vi visste var «en-gang-i-livet»
  • ditt første kyss
  • en viktig samtale med en god venn som satte dype spor
  • en preken som talte rett inn i hjertet
  • en opplevelse av et Guds-nærvær som du ikke kan forklare

Det kan være helt andre ting du vil nevne som et høydepunkt, eller en topp-opplevelse. Det er bare det at disse er så sjeldne. Slike opplevelser er av en slik art at vi tenker; «stopp tida, jeg vil være her - i dette, for resten av livet.»

Disiplene som var med Jesus opp på fjellet fikk en enestående opplevelse av å se Jesus forklaret, - i et lys som ikke kan forklares med ord. Peter ville bygge hytter, - og være der på fjelltoppen. Jesus svarte at de måtte ned igjen, til hverdagen, til livet, til de andre menneskene. Men disiplene bar opplevelsen med seg. Kanskje lenge senere forstod de betydningen.

Våre høydepunkt i livet, enten de er i naturen eller på det indre plan bærer vi med oss, som stjerner vi kan navigere etter i hverdagen vår. Slik kan de få sin betydning og prege våre liv. Når vi er som lengst ned i dalen og livet er mørkt skal vi huske på oppturene våre, de gode opplevelsene, - høydeopplevelsene. Det er vel nettopp derfor Gud gav oss dem, for at de skulle være til trøst – når vi trenger de som mest.

 

UKENS SALME:

nr. 482 vers 1

«Deg å få skode er sæla å nå,

Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;

ver du for tanken min dyraste skatt,

ljoset som strålar ved dag og ved natt!»

BØNN:

Hellige Gud,

du åpenbarte din herlighet

i Jesus Kristus.

Hjelp oss å søke dypere

i troens mysterier,

så vi kan se deg

i Jesu Kristi ansikt.

Amen.

 

 Sokneprest Rune P. Mahlum

Tilbake