Andakt uke 6


Kjære Gud, takk for fastetidens

mange muligheter. Den gir rom for

både handling og refleksjon.

 

Andakt uke 6 Fastelavnssøndag

Tekst; Johannes 12, 20-33

Hva tenker du på når du hører ordet Fastelavnssøndag? Er det fastelavns boller og fastelavns ris? Karneval eller faste? Faste og det å avstå fra en eller flere goder? Feittirsdag med klubb og dupp?

Vi har ulike tradisjoner og erfaringer med oss, som gjenspeiler seg i våre holdninger og i det vi velger å gjøre.

Teksten fra Johannesevangeliet peker frem mot påske. Jesus forteller om sin død, om nødvendigheten av den, som en del av en stor plan. På samme måte som julen har adventstid i forkant, har påsken fastetid i forkant. Vi skal få forberede oss til påskens høytid. Og det starter med en fastelavns søndag og 7 uker i fastetid frem til påsken, hvor Jesus døde og stod opp igjen, vant over dødskreftene etter å ha gitt sitt liv for oss, for meg og deg.

Fastetidens 7 uker, kan vi bruke til å rette fokus på påsken og det store mysteriet, vi kan lage våre egne planer for å «gjøre noe mer» ut av fasten.

Kirkens nødhjelp har laget Regnbuebønnen, et enkelt opplegg som kan brukes hjemme, men som også vil bli brukt i kirkens gudstjenester og presenteres på kirkenes sider, Facebook blant annet. Ett lys, en liten tekst og ei bønn. Enkelt. Vi trenger det enkle frem mot det store mysteriet som påska er. Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon er kjent, den går over hele landet, og det er konfirmanter og menigheter som setter fokus på rettferdighet. Tema er «Forandre for andre», og samler inn midler til en mer rettferdig verden. Til at kirkens nødhjelp kan bidra der katastrofer og nød rammer.

Når Jesus taler om sin død, og vi går mot korsfestelse, død og begravelse, så skal vi få lov til tenne et lys hver uke, lese et ord og en tekst hver uke og be ei bønn hver uke.

Fastelavnssøndag starter det med rød uke, og ordet er kjærlighet. Guds kjærlighet til oss mennesker gjenspeiler seg i påskens drama.

Regnbuekalenderen finner du her; https://www.fasteaksjonen.no/

KJÆRLIGHET

Fra og med fastelavnssøndag

Kirkens Nødhjelps symbol med hendene

og duen er hentet fra bibelfortellingen om

Noah. Da storflommen var over, lovet Gud

at han skulle verne livet mot dødskreftene.

For å gi Noah et synlig tegn på dette satte

Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er

et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse

alltid er mulig. Dette håpstegnet tar vi med

oss inn i fastetiden.

 

Kjære Gud, takk for fastetidens

mange muligheter. Den gir rom for

både handling og refleksjon. La oss

ikke bli for selvopptatte. Hjelp oss

så vi retter blikket utover og ser de

mange som trenger din kjærlighet.

Og minn oss daglig om at det er vi

som er dine hender og føtter.

 

Siv Lillian Jørgensen - Kateket i Verdal

Tilbake