Smittevernveileder for menigheter i Den norske kirke


Oppdatering 19.02.21. Kirken sentralt jobber nå med oppdatering av smittevernveilederen. Den er ventet å komme innen tirsdag 23. februar når de nye reglene trer i kraft. Menighetene i Frosta, Levanger og Verdal følger Den norske kirke sin smittervernveileder. www.kirken.no/korona Våre kontorer er kun åpne etter avtale finntil videre. 

 

Regjeringen gjør endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler. Nærmere informasjon om hvor mange vi kan ta i mot i de ulike kirkene kommer i løpet av neste uke. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

Tilbake