Smittevernveileder for menigheter i Den norske kirke


Oppdatert smittevernveileder for Den norske Kirke pr 14. desember 2021
 

 

Sør-Innherrad kirkelige fellesråd følger den nasjonale smittevernveilederen til Den Norske Kirke.

www.kirken.no/korona 

Smittevernveileder PDF

Alle kirkebenker kan brukes, men det skal være et sete ledig mellom hver husstand / kohort. Det er maksimalt plass til 50 personer. Det skal registeres hvem som er tilstede, telefonnummer og hvor de sitter. Alle kirkene våre, bortsett fra Vera, har plass til 50 personer med dagens avstandsregler. 

 

 

Tilbake