3. søndag i advent: Tid for forandring


«3.søndag i advent møter vi lengsel og håpet om forandring», skriver biskop Herborg Finnset i denne teksten til 3. søndag i advent.

 

«La viljen din skje på jorden slik som i himmelen», sier vi hver gang vi ber fadervåret. Vi ber om at en flik av den himmelske tilstanden må finnes igjen på jorda, mellom oss.

3.søndag i advent møter vi lengsel og håpet om forandring. Håpet om total forandring, slik profetordene fra Jesaja-boka i Bibelen og Händels udødelige musikk møtes i «Messias».

«En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes».

Håpet er en total forandring!

3.søndag i advent er også Johannes Døperens søndag. Han er den aller siste av profetene, og den eneste som er med i Det nye Testamentet, der løftene oppfylles.

Den strenge Johannes tiltrakk seg mange som ble grepet av hans intense budskap. Lengselen etter forandring, etter det nye som skal komme: «La viljen din skje» er også Johannes sitt håp.

Johannes og hans folk lengtet etter at det skulle skje noe som skulle forandre verden. De ventet på en Frelser. De ventet på Messias, han som skulle komme til dem. De lenget etter noe annet og mye bedre enn det de hadde - de lengtet etter rettferdighet .

Han så ikke bare det som var langt borte - han møtte Jesus ansikt til ansikt, og kjente ham igjen. Han visste, og så, og fortalte.

Om vi hadde bodd i Palestina da, hadde kanskje vi også oppsøkt Døperen. Vi hadde reist østover, forbi Jeriko, over Jordanelva og ut i det tørre landskapet langs den øde veien mot Damaskus.

Vi hadde ikke vært alene: det var mye folk der. Mange lengtet etter forandring. i et samfunn som var under press, og hvor mange hadde det vanskelig. Han må ha vært en intens og spesiell person, og møtet ville forandret livene våre. Det store alvoret han bar med seg, ville ha gjort voldsomt inntrykk. Mange valgte å bli døpt hos Johannes, som en markering av at de ville begynne på nytt i livet, og være med og oppfylle bønnen «la ditt rike komme».

Døperen var ingen diplomat når han kalte andre for ormeyngel. De som hørte på, gikk ikke i sinne; de sa: Men hva skal vi gjøre?

Johannes gir konkrete råd ut fra deres hverdag: Vanlige folk, soldater, tollere. Han vil at de skal gjøre rettferdighet - og skape rettferdighet ved å gjøre det som er rett.

Han sier: Vær i ditt liv slik du vil at verden skal være. Guds vilje er at hvert hjørne av verden skal være fylt av Guds rettferdighet. Vi er de som kan gjøre Guds vilje, og være med og sørge for at det blir slik.

3-søndag i advent. Hva lengter vi etter? I denne så annerledes adventstida er det mørkere enn vanlig for mange- og mange kjenner på savnet og ensomheten. Mange lengter etter rettferdighet. Vi lengter også i år etter å bli sett. Det er én som har sett oss. Sett oss med hele sitt hjerte. Gud ser oss med sitt kjærlige skaperblikk. Vi venter på å feire minnet om at Jesus kom til verden som sant menneske – og sann Gud. Rettferdigheten har kommet til oss.

I hver av oss sine blikk og øyne ser vi ett av de andre Guds barn, ja vi ser en liten flik av Guds herlighet hver gang vi møter et annet menneskes blikk.

Guds vilje er at hvert hjørne av verden skal være fylt av Guds rettferdighet. Vi er de som kan gjøre Guds vilje, og være med og sørge for at det blir slik.

Skje din vilje på jorden slik som i himmelen.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme
for alle som må slåss
for rettferd og for frihet.
De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.

Biskop Herborg Finnset
 

Kilde: kirken.no/nidaros

Tilbake