Andakt uke 7


 

Mannen var sammen med sin kvinne Eva,

og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa: «Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp.» Siden fødte hun Abel, broren hans.

Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker.

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned.

Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.»

1 Mos 4,1–7  

 

BETRAKTNING

Misunnelse.

Vi har alle kjent den følelsen i magen. Et ekkel følelse av å være oversett, eller urettferdig behandlet. Andre mennesker har fått noe som vi ikke har fått.

Det kan handle om ting eller penger.

Det kan handle om oppmerksomhet og anerkjennelse.

Mange har en eller annen gang spurt seg selv: er jeg like mye elsket som de andre søskena mine. I mange familier har det vært noe gullunger eller favoritt-sønner eller døtre. Søskensjalusi er like gammelt som verden har bestått.

Dagens tekst bringer oss tilbake til de aller første menneskene på jorda; Adam og Eva. De fikk to sønner. Og noe av det første vi leser om disse er at den ene blir sjalu på den andre. Kain blir mørk i blikket når han erfarer at Gud ser med velvilje på broren Abel sitt brennoffer, men ikke på hans brennoffer.

Vi kan lett ha sympati og medfølelse med Kain: «Det var jo veldig dårlig gjort av Vår Herre å forskjellsbehandle de to brødrene. Vi kan jo si det så sterkt som at det var Gud selv som var årsak til Kain sitt hat til sin bror.»

Psykologer og andre fagfolk kan kanskje nyansere bildet: Kain opplevde seg urettferdig behandlet av Gud, men han trenger ikke å la det gå utover broren. Abel hadde ingen skyld i at Gud var urettferdig.

Vi kjenner fortsettelsen av historien. Kain slår i hjel sin bror.

Men før det: så hører vi en ordveksling, der Gud spør Kain: «Hvorfor er du harm, hvorfor ser du ned?» Vi kan spørre: Hva ville skjedd om Kain hadde latt sinne sitt gå ut over Gud? Ville Gud tålt det? … Ville Kain våget det?

Tør vi være ærlige med Gud, når vi opplever oss urettferdig behandlet?

Kan vi gå til Gud, også med det som er vanskelig …..?

UKENS SALME:

Nr. 120 vers 1

1 Du er Guds Sønn, den sterke!
Du seirer over alt.
Du ble som andre fristet.
Du stod der alle falt.
Du holdt det første bud.
Du dyrket ikke makten
og æren eller prakten.
Du elsket bare Gud.

BØNN:

Barmhjertige Gud,

hold misunnelse langt

borte fra meg.

Lær meg å se på det jeg er og har,

og ikke bare på det jeg mangler.

Takk for at ingenting er større enn å være kjent av deg.

Herre, ha miskunn med meg.

Amen.

Sokneprest Rune P. Mahlum

Tilbake