Betalingssatser og vilkår


Betalingssatser ved utleie, vielser, gravferd og gravstell. 

Her finner du gjeldende satser fra 01.01.2024: Betalingssatser

Vilkår for bruk av kirkene i Sør-Innherad

Tilbake