Olavsarv - konferanse 16. - 17. sept


"Olavsarv - Kva er det?" Nord universitet inviterer i samarbeid med Tankesmien Skaperkraft, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Preses for Den norske kyrkja og Nidaros bispedøme til konferanse.

  

 

Les mer om seminaret: Olavsarv

Link til påmelding: https://hint.hoopla.no/sales/930240264

Tilbake