Andakt uke 1 2022


Døperen Johannes ser Jesus komme gående mot seg, og han sier: ”Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke. Men jeg er kommet og døper med vann for at han skal bli åpenbart for Israel.” Og Johannes vitnet og sa: ”Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.” (Joh.ev. 1,29-34)

 

TIL TEKSTEN

Hva er vel mer skjønt enn et lite lam? Her ser vi et lam som ligger på halm, akkurat tørket ren noen få timer etter at det ble født. Det er lite og sårbart.  Det ligger og hviler i krybben, akkurat som barnet som ble født i stallen, Jesus Kristus, vår frelser.

Da han ble voksen, og skulle begynne sin gjerning, kom han til døperen Johannes, for å la seg døpe. Da Jesus steg opp av vannet, kom en due ned fra himmelen, og Johannes sa: «Se, der Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Det er et mysteriøst ord!

Et lam som bærer verdens synd! Hvor tungt er ikke det? Det er bilde som sprenger våre tanker. Men vi synger om dette, hver gang vi feirer nattverd: «Du Guds lam, som bærer verdens synd: gi oss din fred.»

Det er noe vi ikke kan forstå, men vi kan tro det og ta imot i undring og takk.

SALME

«Vi ser deg Herre Jesus» v.2

Vår byrde vil du bære
og ta vår tyngste vakt.
Du skal beseire mørket
med Kjærlighetens makt.
Vi åpner oss for Gledens ord!
Vi ser deg, Barn og hører
Guds hjerteslag på jord.

BØNN

«Herre Jesus Kristus, du er den største og den minste,

barnet som blir båret bærer verden i sin hånd.

Du er veien. Gi oss nåde til å gå.

Du er sannheten. Gi oss nåde til å tro.

Du er livet. Gi oss nåde til å leve.

Bær oss på armen og mett oss med ditt ord. Amen.»

Sokneprest Rune Prestrud Mahlum

Foto: Børge Lund

Som PDF

Tilbake