Klokkeringing for Ukraina


Klokkeringing for Ukraina søndag 13. mars kl. 13:00

Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge.

En markering med kirkeklokkene er et sterkt uttrykk for solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler, og en påminnelse og invitasjon til å be om fred og rettferdighet for Ukraina og for Europa.

Det vil bli ringt med klokkene fra de fleste kirkene i Frosta, Levanger og Verdal nå på søndag

(Dette gjøres i tråd med regler for bruk av kirkens klokker §11 siste punktum.)

Tilbake