Christine Waanders er ny prost i Stiklestad: - Dette er viktig for kvinner etter meg


Sokneprest i Vinne, Vera og Vuku, Christine Waanders, har takket ja til jobben som prost i Stiklestad. Hun har arbeidet i Nidaros bispedømme siden 2008, og er svært glad for at hun som kvinne har fått jobben. - Jeg er svært glad og ser frem til å begynne i jobben, sier Waanders.

Den nye prosten har arbeidet i Nidaros bispedømme siden 2008, og er utdannet teolog fra Humboldt Universitetet i Berlin og tok praktikum ved daværende Menighetsfakultetet. Waanders mener det er viktig hun som kvinne har takket ja til jobben. I Nidaros er det per dags dato to kvinnelige proster.

- Vi trenger flere kvinner i prostekollegiet. Nå er det to kvinnelige proster, inkludert domprosten i Nidaros. Det er viktig at kvinner er en del av ledelsen i bispedømmet. Da jeg kom til Norge i 2006 og hadde gjort meg ferdig med praktikum var Brita Hardeberg, nåværende prost i Fosen, en av de første kvinnelige prestene jeg møtte. Jeg møtte henne i en samtale i samband med VTP, Veien til prestetjeneste. Det var inspirerende for meg, så det at jeg tar denne jobben, ser jeg på, som viktig for kvinner etter meg.

Erfaren 

Waanders har vært konstituert prost i Stiklestad i flere perioder de siste årene. Hun er således godt forberedt på oppgavene som venter.

- Jeg har visst lenge at Gustav (Danielsen red.) skal slutte, og jeg har vært konstituert i stillingen. I tillegg har jeg tatt videreutdanning pastorallederutvikling og er nå i gang med en master i kunnskapsledelse. Da kunne jeg velge å bli værende i en prestestilling eller bruke utdannelsen jeg har tatt.

Hun viser til flere sider ved jobben, som hun gleder seg til å jobbe mer med.

- Det er en svært spennende jobb. Jeg ser frem til å videreutvikle ulike samarbeid og bygge nettverk inn i sivilsamfunnet. Det er også svært spennende å jobbe i Stiklestad frem mot tusenårsjubileet i 2030.

Fremtiden

Men Waanders er like opptatt av tiden etter jubileet, og de utfordringene kirken står overfor med synkende medlemstall.

- Jeg er opptatt av hvordan kirken skal være i 2040 og 2050, og jeg er opptatt av hvordan vi som kirke skal jobbe for å beholde medlemmene våre.

Og hun er opptatt av at utviklingen av prostiet, bispedømmet og kirken må skje i samarbeid med de folkevalgte i menighetsrådene.

- Vi må jobbe sammen med våre folkevalgte for å utvikle Den norske kirke lokalt og nasjonalt.

Leder

Waanders forteller at hun, som leder, er opptatt av å lytte til sine medarbeidere.

- Jeg er opptatt av å lytte til prestene og gi frihet, slik at de får utvikle sin rolle og arbeidsplass. Jeg håper jeg også er en inkluderende leder. Samtidig er jeg strukturert og liker tydelige rammer i arbeidet mitt.

Waanders begynner 1.juli som prost i Stiklestad.

Saken er delt fra: www.kirken.no 

Tilbake