Avskjedsgudstjeneste for Christine


Søndag 5. juni kl. 18:00-21:00 blir det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Christine Waanders i Vuku kyrkje.

I 12,5 år har Christine vært sokneprest i Vinne, Vera og Vuku. Dette markerer vi med en skikkelig avskjedsgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe i kjerkstuggu!

1. juli starter Christine i stillingen som prost i Stiklestad prosti.

Tilbake