Avskjedsgudstjeneste for Martin


Søndag 12. juni kl. 11:00 blir det avskjedsgudstjeneste for sokneprest Martin Brenne Wigtil i Levanger kirke.

 

I 4 år har Martin vært sokneprest i Levanger. Dette markerer vi med en skikkelig avskjedsgudstjeneste i Levanger kirke søndag 12. juni kl. 11:00.

Martin setter kursen sørover, og har fått jobb som sokneprest i Porsgrunn menighet.

Tilbake