God sommer😎


Sommer er ferietid - også for de som jobber i kirka. I ferietiden har vi noe redusert bemanning, men heldigvis har vi dyktige ferievikarer som hjelper oss å holde hjulene i gang.

Kanskje er det noen av våre flotte sommervikarer du møter som kirketjener i sommer? Eller kanskje er det en ny prest som vier et av mange flotte brudepar?

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

P.S. Høsten blir begivenhetsrik med blant annet innsettelse av ny prost og nye prester.

Tilbake