Innsettelse av ny prost i Stiklestad prosti


Under gudstjenesten i Stiklestad kirke søndag 14. august kl. 17, blir Christine Waanders innsatt som prost. Gudstjenesten er åpen for alle. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe i Stiklestad prestegård. Velkommen!

Stiklestad prosti strekker seg fra Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer, opp til Snåsa. Det er biskop i Nidaros bispedømme, Herborg Oline Finnset, som foretar innsettelsen. Waanders tok over prostestilling etter Gustav Danielsen og begynte allerede den 1.7. Nå på søndag får hun prostekorset som er et kors knyttet til tjenesten som prost i Nidaros bispedømme. Det er et Olavskors, utført i kleberstein og lagt i sølvramme. Med sin utførelse og karakter knytter prostekorset forbindelsen til Nidarosdomen. Waanders mener det er fint å få synliggjort denne forbindelsen: «Stiklestad prosti er et forholdsvis ungt prosti, som er resultatet av sammenslåingen av de gamle prostiene Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti. Pilegrimsleden til Nidaros går gjennom hele prostiet og mange av de 26 menighetene. Olavsarven spiller en viktig rolle, ikke bare i Verdal og på Stiklestad. Men å få prostekorset i selveste Stiklestad kirke synes jeg er ganske spesielt. Jeg ser fram til dagen!»

I det daglige er prosten leder for prestene i prostiet og bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse. Videre skal prosten samordne arbeidet mellom menighets- og fellesrådene og prestetjenesten. Som administrativ hjelp får Waanders en ny prostesekretær, Anne Haugberg, som også blir framstilt i samme gudstjeneste. Haugberg har bakgrunn som ambulansearbeider og yrkesfaglærer, og jobbet som studiekonsulent ved NTNU Link før hun i februar startet som konsulent ved Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Fra 1.7. overtok hun stillingen som prostesekretær etter Margit Hjelen Aarstad.

Tilbake