Tilkallingsvikar


Har du lyst til å jobbe med barn og unge i kirken? Vi trenger flere tilkallingsvikarer som kan bidra ved fravær og når vi trenger ekstra bemanning. 

Sør-Innherad kirkelige fellesråd (www.sikirken.no) omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti.

Vi søker tilkallingsvikarer

Menighetspedagog og/eller menighetsarbeider

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Trosopplæringsarbeid for barn og unge fra 0-18 år. Herunder arbeid med konfirmantgrupper.
 • Være med som leirleder 

KVALIFIKASJONER:

 • Vi ønsker at du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Er kontaktskapende og trives sammen med barn og unge
 • Har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
 • Er fleksibel med tanke på arbeidstid og har mulighet til å jobbe en del kvelder og helger

VI TILBYR

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), og det er ønskelig at den tilsatte kan disponere egen bil. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til linjeleder for opplæring Helga Nøst, tlf. 99500677 eller Kirkeverge Børge Lund tlf. 98245304 Les mer om oss på sikirken.no.

Søknad med CV sendes Sør-Innherad kirkelige fellesråd, e-post: post@sikirken.no. Søknader behandles løpende og aktuelle kandidater vil bli invitert til en samtale.  

Tilbake