Alterbilde Levanger kirke


En beskrivelse av ide og symbolbruk.

Alterbildet ble ferdigstilt mars 2014.

Bildet er laget av glasskunstneren

Bård Sagfjæra, Trondheim

Tradisjonelt «leses» glassmaleri nedenfra og oppover. Beskrivelsene i denne teksten er derfor gjort likens.

Alteret i Levanger kirke er sydvendt i motsetning til østvendt, som er det vanlige. Syd representerer grøden – veksten – varmen – vannet. Levanger kirke står midt i det beste jordbruksområdet i Trøndelag. Det er naturlig at dette får sin plass i bildet. Grøden og veksten på Innherred er derfor framstilt i symbolsk form. De to sidebildene, laget av glasskunstnere Oddmund Kristiansen, framstiller noe av det samme.

Hovedmotivet i bildet er Jesus Kristus.

 Kristen symbolikk er vektlagt i utforming av bildet.

  • De oppreiste Y-formene symboliserer menneskets higen og lengsel mot det guddommelige. Det er 12 «mindre» Y-former. Tolvtallet har flere symbolverdier. Eks. de tolv apostlene.
  • Den største Y-formen representerer Jesus Kristus.
  • Den møter den rød-lilla nedadvendte Y-formen som står for Gud Fader som kommer menneskesønnen/mennesket i møte.
  • Sentralt i midtfeltet. Der de to formene møtes, blir menneskesønnen Gud, symbolisert ved en rød glorie.
  • Møtet mellom Gud og menneske-sønnen er innsatt i en madelform/mandorla. Glorie og mandorla som fremhever Ham som det egentlige store lys.
  • I mandorlaen sees symbol på grøden fra jorda. De fire kornaksene er også symbol på de fire evangelistene som sprer såkorn/Det Glade Budskap ut i verden. De tre drueklasene symboliserer treenigheten, men også vintreet som symbol for Jesus Kristus. Sammen henspeiler kornaksene og drueklasene til Jesu legeme og blod (brødet og vinen).
  • De første kristne sitt symbol, fisken, kan sees om det trekkes linjer gjennom bildet.

Om fargebruken:

Glorien: Rødt i glorien symboliserer kjærligheten.

De tolv oppadvendte Y- formene: Disse er røde (Jesu blod og kjærlighet)mennesket som søker Gud og frelse. I hver Y er det en liten trekant som symbolisere gudsnærværet i et hvert menneske.

Den gjennomgripende store Y-formen: Grønn er håpet farge og Jesus representerer håpet.

Den nedadvendte Y-formen: Gud Fader som kommer mennesket i møte. Denne formen som omslutter øvre del og går videre nedover i bildet representerer Guds vinger som spres ut over menneskeheten som en kjærlig beskyttelse. Frelsen senker seg ned ovenfra, og vil bre seg ut mellom oss. Rød (kjærlighetens farge) og lilla en blanding av rødt og blått – (troskap, sannhet) er kjente liturgiske farger.

Korset. Gullkorset står foran selve galssmaleriet og vil stå som et reflekterende lyssymbol. Gull er det metallet som representerer den himmelske Gud, og som er upåvirket av tidens tann. Korset er belagt med ekte bladgull.

Tilbake