Vår egen Petter Smart


Godt å ha en oppfinnsom og nevenyttig kirketjerner når budsjettene ikke gir rom for kostbart spesialutstyr. 

Frostingen har vært på besøk og filmet Selmar Greistad sin egenutviklede løvoppsamler. 

Hele saken kan leses på www.frostingen.no (Pluss sak for abonnenter) 

Tilbake