Kirkens SOS i Trøndelag trenger flere frivillige


Kirkens SOS i Trøndelag trenger flere frivillige medarbeidere til døgnåpen samtaletjeneste på telefon og chat. Kontakt Kirkens SOS på telefon eller nett for mer informasjon og søknadsskjema.

Kurs for nye frivillige starter 14.mars med fysisk oppmøte i Trondheim, i tillegg til månedlige digitale kurs enten på dagtid eller kveldstid.

Kirkens SOS ønsker tilbyr et medmenneske å snakke med. Alltid – hele døgnet. Våre frivillige setter av 10 timer i måneden for å se, støtte og styrke de som tar kontakt.

Hvert år kommer 300 000 henvendelser på telefon og internett til Kirkens SOS, og vi besvarer nesten 200 000 av de. En av tre må vente på svar. Flere frivillige trengs for å forebygge ensomhet og selvmord, og støtte enda flere.

Se mer, og søk på kirkens-sos.no.

Tilbake