Invitasjon til kurset "God å snakke med" torsdag 9. mars kl. 18-20


Vanlige utfordringer i hverdagen gjør at mange av menneskene rundt oss trenger en god samtale. Kurset “God å snakke med” gir konkrete råd og tips om hvordan du kan bli en bedre samtalepartner i de ulike relasjonene du står i.

Tilbake