Årets konfirmanter i Frosta, Levanger og Verdal kommuner


Her er oversikt over tidspunkt for årets konfirmasjoner. Navn på konfirmantene er presentert under hvert sokn. Klikk på navnet til den aktuelle kirka for å komme til lista.

Alstadhaug kirke

Lørdag 20. mai kl. 11 og 13
Søndag 21. mai kl. 11
Lørdag 27. mai kl. 11 og 13
 

Ekne kirke

Søndag 28. mai kl. 11
 

Frosta kirke

Lørdag 27. mai kl. 11
 

Levanger kirke

Lørdag 6. mai kl. 13
Søndag 7. mai kl. 11
Lørdag 13. mai kl. 11 og 13
Søndag 14. mai kl. 11
 

Markabygda kirke

Lørdag 27. mai kl. 11
 

Okkenhaug kirke

Søndag 21. mai kl. 11

 

Stiklestad kirke

Lørdag 6. mai kl. 10:30 og 12:30
Søndag 7. mai kl. 10:30 og 12:30
Lørdag 13. mai kl. 10:30 og 12:30
Søndag 14. mai kl. 10:30 og 12:30
 

Vera kirke og Vuku kyrkje

Vera kirke lørdag 29. april kl. 11
Vuku kyrkje lørdag 27. mai kl. 11
 

Vinne kyrkje

Lørdag 20. mai kl. 11 og 13

 

Ytterøy kirke

Søndag 28. mai kl. 11

 

Åsen kirke

Lørdag 3. juni kl. 11
Tilbake