Årets konfirmanter i Frosta, Levanger og Verdal kommuner


Her er oversikt over tidspunkt for årets konfirmasjoner. Navn på konfirmantene er presentert under hvert sokn. Klikk på navnet til den aktuelle kirka for å komme til lista.

Alstadhaug kirke

Lørdag 18. mai kl. 11 og 13
Lørdag 25. mai kl. 11 og 13
Søndag 26. mai kl. 11

 

Ekne kirke

Søndag 19. mai kl. 11

 

Frosta kirke

Lørdag 25. mai kl. 11

 

Levanger kirke

Lørdag 4. mai kl. 11 og 13
Søndag 5. mai kl. 11
Lørdag 11. mai kl. 11 og 13
Søndag 12. mai kl. 11

 

Markabygda kirke

Torsdag 9. mai kl. 11

 

Okkenhaug kirke

Søndag 26. mai kl. 11

 

Stiklestad kirke

Lørdag 4. mai kl. 11:00 og 13:00
Søndag 5. mai kl. 11:00 og 13:00
Lørdag 11. mai kl. 11:00 og 13:00
Søndag 12. mai kl. 11:00 og 13:00

 

Vera kirke og Vuku kyrkje

Vera kirke lørdag 4. mai kl. 11
Vuku kyrkje lørdag 1. juni kl. 11

 

Vinne kyrkje

Lørdag 25. mai kl. 11 og 13

 

Ytterøy kirke

Søndag 19. mai kl. 11

 

Åsen kirke

Lørdag 1. juni kl. 11
Tilbake