Viktige datoer og kontaktinformasjon for konfirmant 2024 i Verdal


Informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre/ foresatte i Verdal:

Tirsdag 6. juni kl.18 i Vinne kyrkje

Tirsdag 6. juni kl. 20 i Vuku kyrkje

Onsdag 7. juni kl.18 i Stiklestad kirke

Mandag 12. juni kl. 19 i kapellet for de som ikke kunne 6./7.juni

 

Presentasjonsgudstjenester: 

27. august kl. 11.00 i Vinne kyrkje

27. august kl. 11.00 i Stiklestad kirke 

27.august kl. 18.00 i Vuku kyrkje

 

Konfirmasjonsgudstjenester:                                                                    

Stiklestad 4. og 5. mai, 11. og 12.mai

Vinne 25. (og 26). mai

Vuku 1. og 2. juni

Evt. konfirmasjon i Vera etter avtale

                                               

Egenandel: 1000.- ved påmelding og etter-fakturering  for leir + kr 700.- (Tromsdal)  

Påmelding: online via hjemmesiden www.sikirken.no (De som ikke er døpt i Verdal, må levere dåpsattest)

NB! For alle valg gjelder ”først til mølla-prinsippet”. Info om onlinepåmelding på informasjonsmøtene. Online påmelding åpner 13. juni, og vi vil helst ha alle påmeldinger innen 29. juni

 

Kontakt; Siv Jørgensen, (kateket)

 tlf 982 45 325, e-post; SJ334@kirken.no

Tilbake