Ledig vikariat


Det er ledig 50 % vikariat som menighetspedagog i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med hovedarbeidssted Levanger menighet i perioden 01.09.2023 - 30.06.2024.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med samlet nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti.

Menighetspedagog i Levanger- 50 % vikariat

Det er ledig 50 % vikariat som menighetspedagog i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med hovedarbeidssted Levanger menighet i perioden 01.09.2023 – 30.06.2024.

ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegging og gjennomføring av trosopplæringsarbeid i Levanger menighet med forankring i eksisterende aktiviteter og vedtatt lokal plan for trosopplæring i menigheten. Hovedmålgruppen vil være barn i alderen 0 - 12 år i Levanger menighet. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med øvrige ansatte innenfor trosopplæring og diakoni i menigheten.

KVALIFIKASJONER:

Vi ønsker at du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen. Du bør også ha erfaring fra arbeid med barn og unge.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Du er kontaktskapende og trives sammen med barn og unge. Det er viktig med gode formidlings- og kommunikasjonsevner. Du må også kunne samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige. Det er nødvendig at du er fleksibel med tanke på arbeidstid og har mulighet til å jobbe noen kvelder og helger

VI TILBYR:

•    Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer

•    Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen arbeidssituasjon

•    Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)

•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

Det kreves medlemskap i Den norske kirke.  Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jf. Trossamfunnsloven § 20. Det er ønskelig at den tilsatte kan disponere egen bil. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til linjeleder for undervisning Helga Mathea P. Nøst tlf. 995 00 677 eller kirkeverge Børge Lund tlf. 98245 304. Les mer om oss på sikirken.no.

Søknad med CV sendes på e-post: SIKF@kirken.no

Søknadsfrist: 06.06.2023

Tilbake