Forhåndsvalg Kirkevalget 2023 i Frosta menighet


Det blir mulighet for forhåndsstemming etter gudstjenesten i Frosta kirke 20. august kl. 11.

I tillegg er det mulighet for både digital stemmegiving og forhåndsstemming ved kirkekontoret på Banken torsdag 24. august kl. 12-14 og torsdag 31. august kl. 15-20.

Det er mulig å stemme på både menighetsråd og bispedømmeråd. For mer informasjon om kandidater og lister, gå inn på kirkevalget.no.

Tilbake