Forhåndsvalg Kirkevalget 2023 i Markabygda menighet


Det blir mulighet for forhåndsstemming etter gudstjenesten i Markabygda kirke 27. august kl. 14. Stemmegivingen gjøres i Markabygda kirkestue.

I tillegg er det mulighet for både digital stemmegiving og forhåndsstemming ved kirkekontoret på Rådhuset torsdag 10. august kl. 12-14, torsdag 31. august kl. 15-20 og torsdag 7. september kl. 12-14.

Det er mulig å stemme på både menighetsråd og bispedømmeråd. For mer informasjon om kandidater og lister, gå inn på kirkevalget.no.

Tilbake