Messe for verdighet


Messe for verdighet søndag 26. november kl. 17.00 i Frosta kirke.

Messe for verdighet er en temagudstjeneste som arrangeres i solidaritet for alle som er berørt av vold og overgrep. Messene holdes over hele landet i samarbeid med kirkelige og andre faglige aktører innen overgrepsfeltet. Vi hadde Messe for verdighet for første gang på Frosta i 2016.

Når vi inviterer til messe for verdighet, er det for å skape et rom hvor vi sammen støtter håpet om en god fremtid for de av oss som er berørt av seksuelle overgrep. Med ord, kunst og musikk setter vi fokus på anerkjennelsen av hva som har vært, men også det gode håpet for fremtiden. Vi trenger steder for solidaritet og samhold i samfunnet vårt, og Messe for verdighet legger til rette for dette.

  • Messen er for deg som har opplevd seksuelle overgrep.
  • For deg som kjenner noen som har opplevd det.
  • Og for deg som vil vise støtte.
  • En åpen messe for alle, uavhengig av bakgrunn og tro.

Til denne gudstjenesten får vi besøk fra VAKE – Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Anne Marie Østhus har i mange år arbeidet med Messe for verdighet, og vil delta i gudstjenesten, samt fortelle om arbeidet som VAKE driver. 

Vi får også besøk av Aina Brønstad som vil lese dikt og dele egne erfaringer om å reise seg opp i sin egen historie.

Mari Hagerup er solist i gudstjenesten, som ledes av sokneprest Kristin Mørreaunet Bentzen. Vår organist Odd Halvor Moen er også med.

Velkommen!

Bilde fra nettsiden til Vake

 

Tilbake