Konsulent - gravferd og kirkegård fast 100%


En av våre ansatte går av med pensjon, og vi har ledig 100% fast stilling som konsulent med ansvar for gravferd og kirkegård.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet for de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med samlet nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn og har ansvar for 13 kirkebygg / kapell og 15 kirkegårder.  

En av våre ansatte går av med pensjon, og vi har ledig 100% fast stilling som konsulent med ansvar for gravferd og kirkegård. Stillingen har kontorsted ved kirkekontoret på Rådhuset Levanger. Arbeidsdager ved kontor Frosta eller Verdal kan avtales hvis ønskelig. Stillingen samarbeider tett med kirkeverge og driftsleder. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse slik at det blir tid til opplæring før sommeren. 

ARBEIDSOPPGAVER: 

 • Planlegge og sette opp bemanning for gravferd. 
 • Kontakt med begravelsesbyrå og publikum. 
 • Utarbeide statistikk, rapporter og prognoser. 
 • Ajourhold av feste- og stellavtaler. Inkludert fakturering, opprettelser og oppsigelser. 

KVALIFIKASJONER:  

 • Gode IT-kunnskaper. 
 • Vi ønsker at du har erfaring fra tilsvarende arbeid.  
 • Vi ønsker at du har relevant utdanning. 
 • Kjennskap til arbeid på kirkegård er en fordel.  

PERSONLIGE EGENSKAPER 

 • Strukturert, selvstendig, tålmodig og pålitelig. 
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. 

VI TILBYR: 

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer 
 • Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen arbeidssituasjon 
 • Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA) 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse kirkeverge Børge Lund tlf. 98245304 / BL988@kirken.no.   

Søknad med CV sendes elektronisk via kirkejobb.no

Søknadsfrist: 08.02.2024  

Tilbake