Sør-Innherad kirkelig fellesråd


Sør-Innherad kirkelig fellesråd består av en representant fra hvert sokn, og en kommunal representant fra kommunene: Frosta, Levanger og Verdal. I tillegg er prosten geistlig representant i rådet.  

 

Medlemmene for perioden 2023-2027 er:

Fornavn Mellomnavn Etternavn Representerer
Ann Helen Skjerve  Vik Åsen
Arnstein   Larsen Stiklestad / Nestleder
Arve Gunnar   Haldorsen Vera og Vuku
Bjørn   Grenne Ekne
Britt Ranveig Nielsen Hernes Frosta / Medlem AU
Christine   Waanders Stiklestad prosit
Frode   Revhaug Frosta kommune
Jann   Karlsen Levanger / Leder
Petter Ivar Valbekmo Vinne
Trude   Holm Verdal kommune
Ragnhild Torun   Skjerve Markabygda
Sigrid   Hojem Okkenhaug
Sivert Fossum Winje Ytterøy
Tone    Wanderås Levanger kommune
Trude   Sverkmo Alstadhaug
Tilbake