Ledig stilling kirketjener/driftsoperatør


Kirketjener/driftsoperatør fast 150 % (100% + 50%)
 
Det er ledig fast to faste stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Driftsbygning Alstadhaug, Levanger

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter de tre kommunene Frosta, Levanger og Verdal med nærmere 38.000 innbyggere. Fellesrådsområdet består av til sammen 11 sokn med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Menighetene innenfor fellesrådets grenser er en del av Stiklestad prosti.

 

Kirketjener/driftsoperatør fast 150 % (100% + 50%)

 
Det er ledig fast to faste stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
En 100% stilling med oppmøte på Alstadhaug. Arbeidet vil i hovedsak foregå i team knyttet til kirkene og gravplassene i Alstadhaug, Ekne og Markabygda.
En 50% stilling med oppmøte på Verdalsøra kapell. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til kirker og kirkegårder i Verdal kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra ved tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Renhold av kirkebygg
 • Stell og annet utearbeid på gravplasser og andre uteanlegg
 • Utstikking av grav ved begravelse (gravingen gjøres av de tre kommunene gjennom en tjenesteytingsavtale, med bistand fra kirketjener/driftsoperatør)
 • Gjennomføre urnenedsettelser

Kvalifikasjoner

 • Har førerkort klasse BE og kan disponere bil (eventuelt klasse B, men være villig til å ta BE)
 • Relevant fagutdanning/kompetanse vil bl.a. være innen:
  • tekniske fag
  • vaktmester
  • renhold
  • gartner

Personlige egenskaper

 • Kan kombinere praktisk arbeid med serviceinnstilling overfor publikum
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre
 • Kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
 • Har personlige egenskaper som ryddighet, punktlighet og initiativ
 • Fleksibel med tanke på arbeidstid

Andre opplysninger:

Søker må være medlem i Den norske kirke 
Arbeid ettermiddag/kveld, helg og i høgtider
 

For stillingen gjelder:

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til hovedorganisasjonen KA (www.ka.no). Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd. prøvetid for nytilsatte.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 

Adresse arbeidssted:


Oppmøtested er driftsbygning Alstadhaug kirkegård (Levanger kommune) eller Verdalsøra kapell (Verdal kommune)

Hvis du har spørsmål ta kontakt med:

Børge Lund, kirkeverge, 982 45 304 eller Roar Husby, driftsleder, 979 76 161

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no. Søknadsfrist 30. april 2024.

Tilbake