Varsling


Velkommen til Sør-Innherad kirkelige fellesråd sin varslingsside

portal.mittvarsel.no/

Hva sier lovverket om varsling?

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Lovbrudd
  • Seksuell trakassering
  • Overgrep
  • Mobbing
  • Rasisme
  • Diskriminering
  • Økonomisk utroskap

Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, her som ansatt, i praksis eller som frivillig. Som ekstern person, for eksempel deltaker i dåp, bryllup eller i aktiviteter, har du også rett til å varsle. 

Tilbake