Verdisamtale i Logtun kirke 23. juni


23. juni kl. 17 inviteres det til verdisamtale i Logtun kirke i forbindelse med Lagabøtejubiléet.

Samtalen tar utgangspunkt i de sosialpolitiske sidene ved landsloven. Landsloven ga de fattige, og de som sto svakt i samfunnet, rettigheter og dannet utgangspunktet for en norsk statsmakt. Vi belyser tematikken i samtiden og spør:

 

Fra barmhjertighet til kamp for like rettigheter - beskytter loven den som trenger det mest?

 

Deltakere er:

Henrik P. Syse: Filosof, forfatter og forsker ved Institutt for fredsforskning. Professor ved Oslo Nye Høyskole

Bjørn Soknes: Tidl. førstestatsadvokat og rådgiver ved SIFER, nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Sr. Hanne-Maria Berentzen: Tautra Mariakloster

Samtaleleder er biskop i Nidaros, Herborg Finnset

 

Arrangør Frosta kommune

Tilbake