Fellesrådet


Sør-Innherad kirkelige fellesråd ivaretar fellesrådsoppgavene for Den norske kirkes menigheter i Frosta, Levanger og Verdal.
 

Sør-Innherad kirkelige fellesråd  2019 - 2023
Jann Karlsen, Levanger, leder
Thor Bertil Granum, Stiklestad, nestleder
Sverre Skogly, Frosta, AU-medlem
Trygve Bernhard Røsdal, Åsen
Tor Oluf Kjølen, Ekne
Erlend Kulaas, Markabygda
Steinar Mikalsen, Alstadhaug 
Anne Kristine Vigen, Ytterøy
Olav Sørheim, Okkenhaug
Petter Ivar Valbekmo, Vinne
Tor Martin Nordtømme, Vera og Vuku
Christine Waanders, prost fra 01.07.2022
Frode Revhaug, kommunal repr. fra Frosta 
Nina Bakken Bye, kommunal repr. fra Levanger
Trude Holm, kommunal repr. fra Verdal

Gustav Danielsen, prost (Pensjonist fra 30.06.2022)

Arbeidsutvalget i Sør-Innherad kirkelige fellesråd består av følgende faste medlemmer:
Jann Karlsen, Levanger, leder
Thor Bertil Granum, Stiklestad, nestleder
Sverre Skogly, Frosta, AU-medlem
Christine Waanders, prost
Kirkeverge Børge Lund er saksbehandler og sekretær for fellesrådet og arbeidsutvalget.

Tilbake