Dåp


Velkommen til dåp!
Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne. Alle er velkommen til å ta kontakt via våre nettsider eller med kirkekontoret for bestilling av dåp.
 Bestilling av dåp
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. Kopi av barnets fødselsattest må leveres til oss før dåpen. Den kan leveres på kirkekontoret i Levanger, Verdal eller Frosta, eller sendes til Kirkekontoret, Håkon den Godes gt. 30, 7600 Levanger.
Benytt vår nettside for bestilling av dåp, eller ta direkte kontakt til kirkekontoret. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du har anledning til å bestille dåp.
Trykk her for å komme til bestillingssiden for dåp.

Ved dåp i annen kirke enn den dere tilhører, gjøres det oppmerksom på at det kan være begrensninger på hvor mange dåp fra andre sokn som kan mottas. 

Dere får en bekreftelse fra oss på at påmeldingen er registrert (enten mail eller sms). Dere får da dåp den datoen dere ønsket dere. Om det ikke er rom for flere dåp i gudstjenesten dere ønsket, tar vi kontakt med dere for å finne en annen dato. 

Dåp av personer med bostedsadresse i andre menigheter enn de som tilhører Sør-Innherad kirkelige fellesråd, må kontakte sitt lokale kirkekontor, for avtale om dåp.

Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.