Vielse


Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å stå sammen i gode og vonde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftet blir gitt med vitner til stede.
 Å inngå ekteskap er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirka kan være enkelt eller påkostet. Brudefolkene kan være unge eller godt voksne. De kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere sammen med seg. Stort eller lite bryllup - i kirka blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse.

Par som ønsker å gifte seg kan nå gjøre det etter to ulike liturgier, Vigsel 2003 og Vigsel 2017. Vigsel 2017 kan brukes av alle par, også likekjønnede par som ønsker å gifte seg i kirka. Alle par skal få gifte seg i den kirka de ønsker. Det finnes tilsvarende liturgier for forbønnshandling for borgerlig inngåtte ekteskap.
Ved å klikke på denne lenken finner dere mer informasjon og gode tips om hvordan bryllupet kan foregå.


Ved bestilling av vigsel benyttes elektronisk registreringsskjema som du finner ved å trykke her, eller du kan ta direkte kontakt med Servicekontoret på telefon 74075280, som betjener alle menigheter og kirker i Verdal, Levanger og Frosta kommune.

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere fylle ut skjema for :

"Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" og "Forlovererklæring".
Skjema finnes her i flere språk.
(Vær oppmerksom på at attesten kun er gyldig i 4 måneder.)

Ved utfylling av skjema "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår", anbefaler vi at du krysser av for JA ved spørsmål om "skal papirene sendes vigsler?"

Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
Rådhuset
7600 LEVANGER

For at vigsel skal kunne gjennomføres, må prøvingsattest være oss i hende innen 1 måned før vigsel.

Prest tar kontakt angående vigselsamtale.

Vigsel er gratis for medlemmer som er bosatt i kommunene Frosta, Levanger og Verdal. For andre gjelder følgende betalingssatser