Ekne menighet


Velkommen til Ekne menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.