Stiklestad menighet

Velkommen til Stiklestad menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.